klid, pohoda, spokojenost

prostřednictvím imaginární dovolené na Santorini

metoda thira

Cvičení pro vnitřní klid, pohodu a spokojenost

Imaginární dovolená na ostrově Santorini (Thira) je psychofyzické cvičení sloužící k dosažení vnitřního klidu, pohody a spokojenosti. Cvičení vás naučí:

 • připravit se na náročné situace (např. důležité jednání, zkoušku, přijímací pohovor, konflikt, výkon);
 • udržet si chladnou hlavu uprostřed obtížných a krizových situací, efektivně se v nich rozhodovat a jednat;
 • uvolnit se, vyrovnat se s následky stresu, načerpat nové síly, získat nadhled a podpořit dobrou náladu.

Součástí výuky je i seznámení se s praktickými způsoby, jak cvičení a jeho výsledky využít v každodenním životě. Vnitřní klid umožňuje výrazně efektivnější jednání, než když jsme nervózní, nejistí, napjatí, plní obav či se přespříliš snažíme. Klid proto nejen zvyšuje šance na úspěch, ale hlavně přináší pocit hluboké spokojenosti. Cvičením dosažený vnitřní klid umožňuje např.:

 • studentům překonat nervozitu, snáze si vybavit naučené a podat lepší výkon při zkouškách;
 • rodičům zvládnout úspěšně konfliktní situace při výchově, chvíle vzdoru i ohrožení jejich dětí;
 • manželům a partnerům překonat neshody, rozdílnost názorů či potřeb a zároveň dále budovat svůj vztah;
 • sportovcům objevit a dosáhnout optimálního rozpoložení (tzv. zóna, stav plynutí) a tím i výkonu;
 • vedoucím a manažerům udržet si nadhled, účinně se rozhodovat a řešit problémy při vedení druhých;
 • pomáhajícím profesionálům vyrovnat se s psychickou náročností profese a předcházet syndromu vyhoření.

metoda thira

Základní metoda: 7 minutová dovolená

Představte si, že jste se na pár minut ocitli na ostrově Santorini (pro úspěšné cvičení nezáleží na tom, zda jste na tomto ostrově byli či nikoliv). Máte dovolenou a čeká na vás Egejské moře, pláže zalité sluncem, skvělé místní víno, plavba lodí úchvatnou kalderou, návštěva nádherných vesniček i archeologických památek. Nyní nemáte žádné povinnosti, žádné úkoly a žádné hořící termíny. Tento čas patří pouze vám. Můžete se tak plně oprostit od všech starostí, uvolnit se a být sami sebou. Pojďme se nyní společně vydat na šest míst této perly Kyklád:

metoda thira

Kamari

Na pláž s černými oblázky dopadají první paprsky slunce. Noční temnota ustupuje hře zlatavých odlesků, které zdobí mořské vlny. Vzduch voní ranní svěžestí. Santorini se pomalu probouzí do nového dne.

metoda thira

Starověká Thera

Nacházíme se obklopeni kamennými vzpomínkami na slávu a velikost antického města. Vane jemný a osvěžující vánek. Cítíme se pevně spjatí se zemí a přesto volní.

metoda thira

Kokkini paralia

Teplé a poklidné moře u pláže s červeným pískem přináší uvolnění veškerého napětí. Osvěženi koupelí a poddáním se rytmu vln nacházíme jednotu s přítomným okamžikem i stav bytí prostý všech strastí.

metoda thira

Thirassia

Na dřevěné lodní palubě, unášeni houpavým rytmem plavby, míříme skrze zatopený kráter vulkánu na ostrůvek vzdálený honu moderní doby. Moře je klidné, loď pluje ke svému cíli, vše je tak, jak má být.

metoda thira

Fira

Bíle zářící domy vysoko nad mořem, úzké uličky šumící životem, poklidná zákoutí teras. Obklopeni krásou kykládské architektury, s chutí santorinského vína na rtech, cítíme se svobodně.

metoda thira

Oia

Slunce se pomalu ukládá ke spánku a rozehrává pestrou hru barev v kouzelném měkkém světle. Stíny se pozvolna prodlužují, vánek utichá, lidé se zastavují a klid se rozlévá ulicemi.


Naše imaginární dovolená na ostrově Santorini končí. Postupně uvědomujeme vše, co je okolo nás. Nic si již nepředstavujeme a ani se nesnažíme něco změnit nebo něčeho dosáhnout. Otevíráme prostor pro vnitřní klid, pohodu a spokojenost.

metoda thira

Od pohody ke klidu, od klidu ke spokojenosti

Výše uvedená představa dovolené na Santorini byla jen velmi zjednodušenou verzí základní metody. Cvičení ve skutečnosti kombinuje detailnější představy se specifickými jemnými pohyby a je proto nezbytné naučit se jej pod osobním vedením. Když si celou základní metodu zacvičíte, uvolníte se a oprostíte od tělesného napětí i od starostí. Prvotním výsledkem tedy je stav pohody. Označujeme tak stav splňující tři hlavní podmínky:

 • celistvost: stav pohody je pohodou tělesnou i duševní (a v pokročilé metodě i ve vztazích);
 • udržitelnost: stav pohody není dočasný, dnešní pohoda nesnižuje šanci na zítřejší pohodu;
 • nezávislost: stav pohody je v co nejmenší míře závislý na příznivosti vnějších podmínkách.

Pokud někomu stačí pouze být v pohodě, může po dosažení tohoto stavu ihned přestat cvičit a celou metodu používat jako relaxační techniku. Chceme-li ovšem získat větší a dalekosáhlejší přínos, je třeba pokračovat dál. Stav pohody vytváří prostředí pro uskutečnění vnitřního klidu. Skutečný vnitřní klid je nesmírně blahodárný a byť bychom jej dosáhli jen na malou chvíli, je osvěžující a naplňující. Opravdový klid můžeme poznat například podle těchto jeho aspektů:

 • otevřenost: klid umožňuje lépe a přesněji vnímat naši vnitřní i vnější situaci a díky tomu na ni reagovat nejlepším možným způsobem;
 • sebedůvěra: z klidu pramení hluboká důvěra v sebe a "své fungování", mizí nejistota a z ní vycházející obavy či úzkost;
 • neusilování: klid není třeba úsilím udržovat, v náročných situacích jej pouze musíme chránit (tomu se věnujeme v rámci pokročilé metody).

Při objevování vnitřního klidu je důležité uvědomit si, že jej nelze dosáhnout přímou cestou. Jsme-li rozrušení, není způsob, jak se silou vůle donutit skutečně a nepředstíraně se zklidnit. Proto všechny rady typu "uklidni se" či "tak si to tak neber a buď v klidu" jsou zcela k ničemu (naopak mají potenciál toho druhého ještě více naštvat či rozhodit).

To, co je v našich silách, je pouze připravit vhodné prostředí pro to, aby zklidnění mohlo proběhnout. Protože se jedná o přirozený proces, který se děje sám od sebe, stačí mu odstranit překážky. Obrazně řečeno: chceme-li uklidnit hladinu kávy v šálku, nepomůžeme tomu tak, že s šálkem budeme točit a třepat nebo nápoj usilovně přemlouvat, aby byl už konečně klidný.

Vnitřní klid přináší spokojenost, která je doprovázena radostí ze života. Vychází z plného přijetí skutečnosti takové, jaká je. To nám umožňuje pociťovat životní spokojenost i v okamžicích, kdy procházíme náročným obdobím. Spokojenost proto chápeme spíše jako postoj a nikoliv jako emoci. Aby byla úplná, musí zahrnovat:

 • spokojenost s minulostí: přijetí toho, co bylo, bez zármutku či nostalgie;
 • spokojenost s přítomností: přijetí všech aspektů právě prožívané chvíle;
 • spokojenost s budoucností: přijetí vlastního směřování, možností i rizik.

Proces od pohody ke klidu a od klidu ke spokojenosti je uplatňován v základní i pokročilé metodě. Plné osvojení si tohoto procesu umožňuje nakonec opustit formální cvičení metody (např. jednotlivé představy a pohyby). Metoda je pomůcka. Prostředek, jak se něčemu naučit. Nikoliv cíl sám o sobě.

metoda thira

Pokročilá metoda: cesta sebekultivace

Podstatou pokročilé metody je další rozvíjení kvalit, které jsme objevili v základní metodě: klidu, pohody a spokojenosti. Učíme se, jak si je zachovat i v náročných situacích, ve stresu, v průběhu konfliktů a krizí. Abychom to dokázali, věnujeme se psychickým, fyzickým i sociálním aspektům nás samých.

Pro příklad si představme, že se hádáme s někým, kdo je pro nás velmi důležitý. Může to být náš partner či partnerka, dítě, rodič, zákazník, sousedka, kolega v práci nebo šéf. Nechceme se s daným člověkem hádat, ale už se tak děje a my na vzniklou situaci musíme nějak reagovat.

Abychom jednali v danou chvíli nejlepším možným způsobem, potřebujeme v ní zachovat klid a "neztratit hlavu". V opačném případě možná řekneme věci, které ublíží a jež nikdy nebudeme moci vzít zpět. Protože je téměř nemožné zachovat klidnou mysl v okamžiku, kdy je naše tělo v napětí, musíme zůstat fyzicky uvolnění. U většiny z nás se v první chvíli hádky (a dost často ještě předtím, když se k hádce schyluje) objeví napětí v těle. Nejsme-li k sobě dostatečně vnímaví, tak si toho mnohdy možná ani nevšimneme.

Jakmile se uvolníme, můžeme znovu najít svůj vnitřní klid a začít tak hádku vnímat ve všech jejích aspektech. Zároveň potřebujeme mít vhled do principů sociálních vztahů (v našem příkladu zejména jak je vytvářen vztah a jakou dynamiku má konflikt). Myslíme tím praktické poznání a nikoliv pouze teoretické. Jedině tehdy jsme pak schopni vhodně během hádky reagovat s ohledem na své cíle, společenské role, kvalitu vztahu apod.

Pokročilá metoda je vlastně rozvinutím sedmého cvičení základní metody. Zahrnuje detailnější práci mysli, více variant pohybu a modelové situace interakce s druhými lidmi. Ve všem věnujeme pozornost třem aspektům našeho života:

 • vnímání: díky vnitřnímu klidu zachováváme nadhled a vnímáme tak čistě, nezávisle a jasně, jak to jen lze (samozřejmě máme určité limity jako lidé i jako jedinci);
 • prožívání: zachováním stavu pohody prožíváme soulad s aktuální situací, což nám umožňuje využít všechen potenciál, sílu, znalosti a dovednosti, které v danou chvíli máme;
 • jednání: spokojenost je důsledkem správného jednání vhodnými prostředky na správném místě ve správnou chvíli, kdy pro dosažení úspěchu je vynaložena co nejmenší možná námaha.

Protože je snadné tyto tři aspekty života chápat pouze teoreticky, obsahuje pokročilá metoda modelové situace, které jasně ukazují, zda skutečně dokážeme zachovat klid, pohodu a spokojenost, nebo si to pouze představujeme. Začínáme s velmi jednoduchými situacemi zaměřenými na spolupráci či konflikt. Postupně, podle potřeb a možností daného cvičícího, přecházíme k těm složitějším a náročnějším.

Například v tématu spolupráce začneme cvičením, kdy se dva lidé mají na signál udělat krok úplně zároveň. Jakmile toho jsou dokonale schopni, tj. s plnou uvolněností, efektivitou pohybu a skutečným vnímáním druhého (tj. je navázán vztah s druhým člověkem v přítomnou chvíli), následuje složitější cvičení. Opět mají oba vykročit ve stejnou chvíli, ale tentokrát bez vnějšího signálu. Nyní zde do hry vstupují témata jako převzetí a předání iniciativy, důležitost hierarchie vs. důležitost splnění cíle, apod.

Následují stále složitější a náročnější cvičení, které sice většinou vypadají obdobně jednoduše a nenáročně, ale jejich správné provedení je poměrně obtížné. Prostřednictvím tohoto procesu získáváme hluboké pochopení vztahů mezi lidmi, principů účinné interakce a komunikace, jednání podporujícím (či nepodporujícím) vztah a především sebepoznání vlastních omezení, slabých i silných stránek.

metoda thira

Uvolněnost, vyrovnanost, spontánnost

Ve cvičení metody, obzvláště pokročilé, rozlišujeme tři úrovně. Jsou jimi uvolněnost, vyrovnanost a spontánnost. Ačkoliv o nich většinou mluvíme, jakoby o sebe navazovali, ve skutečnosti se prolínají a tvoří celek. Jednotlivé úrovně při cvičení se proto liší zejména tím, na jakou z nich se zrovna zaměřujeme.

Pro zjednodušení se na celý proces můžeme dívat jako na sled tří stále se opakujících kroků. Nejprve se uvolníme, čímž vytvoříme prostor pro vznik vyrovnanosti. Vyrovnanost umožňuje spontánně jednat v souladu s právě prožívanou situací. Jakmile jsme toho schopni, zjišťujeme, že se můžeme uvolnit ještě do větší míry, než tomu bylo předtím. To v důsledku vede k vyšší kvalitě vyrovnanosti a důsledkem je plnější spontánnost.

Uvolněností rozumíme stav oproštění se od nadbytečného napětí. Nejedná se o naprosté zbavení se veškerého napětí, jelikož určitou míru napětí (úsilí) potřebujeme pro vykonávání všech činností. Uvolněnost je ideálním stavem, který leží mezi extrémy naprosté ochablosti a přílišného napětí. Skutečná uvolněnost vždy bere v potaz kontext situace.

Vyrovnanost je stavem oproštění se od jednostrannosti. Jsme-li trvale vychýleni jedním směrem, jsme tím nejen ovlivněni, ale rovněž jsme snáze zranitelní a manipulovatelní. Vyrovnanost neboli rovnováhu zde samozřejmě nechápeme pouze v tělesném slova smyslu, ale rovněž z hlediska naší psychiky. K dosažení vyrovnanosti si potřebujeme uvědomit základní páry protikladů a najít neutrální střed mezi nimi. V rámci našeho cvičení využíváme model šesti protikladů řazených do tří dvojic.

Spontaneita znamená přirozené jednání, které je zcela v souladu s požadavky situace, v níž se nacházíme. Někteří lidé považují za spontánní jednání takové, které vychází z určitých vnitřních impulsů. Například z aktuálního emočního naladění, mnohdy bez ohledu na skutečné potřeby aktuální situace. Takovou spontaneitu označujeme jako naivní, nezralou a neúplnou. Nás však zajímá zralá spontánnost, jež neupřednostňuje jeden typ impulsů (např. právě emoce) před druhým a zároveň vychází ze skutečnosti právě probíhající situace.

metoda thira

Ceník a rozpis lekcí

Základní metoda

První lekce základní metody
Obsah: osvojení principů uvolněné a přirozené pozice (první krok ke stavu pohody), seznámení se s podpůrnými cviky dle individuální potřebnosti, pochopení rozdílů mezi ochablostí, (pružnou) uvolněností a napětím.
Získané znalosti a dovednosti: umět zaujmout pružně uvolněnou a přirozenou pozici v souladu s vlastní konstitucí a aktuálním stavem.

Druhá lekce základní metody
Obsah: naučení se 7 cvikům základní metody - všem představám a všem doprovodným jemným pohybům, objevení stavu pohody, uvědomění si rozdílů mezi udržitelným stavem pohody a dočasnou pohodou.
Získané znalosti a dovednosti: dokázat samostatně praktikovat základní metodu tak, aby vedla k pohodě a klidu.

Třetí lekce základní metody
Obsah: představení hlavních způsobů aplikace základní metody v praktickém životě - při řešení problémů, při přípravě na důležitou událost, pro psychohygienu, pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pro úspěšné zvládání konfliktů atd.
Získané znalosti a dovednosti: vědět, jak využít klid pro zlepšení života v běžných i náročných situacích, umět prohloubit míru spokojenosti.

Ceny lekcí základní metody
Jednotlivá lekce - individuální: 750 Kč
Kompletní základní metoda - individuální: 1500 Kč
Jednotlivá lekce - skupinová: 1500 Kč za skupinu
Kompletní základní metoda - skupinová: 3000 Kč za skupinu
Poznámky k cenám: Individuální lekce se konají na Soběšické 151 v Brně. Skupinové lekce se konají na místě dle domluvy. V případě konání lekce jinde než na Soběšické 151 jsou k ceně připočteny náklady na pronájem místnosti. Uskuteční-li se lekce mimo Brno, jsou k ceně připočteny náklady na cestu, vč. času stráveného na cestě.

Pokročilá metoda

První sekce pokročilé metody: uvolněnost
První lekce: kultivace pohody, klidu a spokojenosti na úrovni uvolněnosti.
Druhá lekce: navazování vztahu a přínos uvolněnosti pro spolupráci.
Třetí lekce: uvolněnost v průběhu konfliktu, druhy konfliktu dle cíle.
Čtvrtá lekce: krize a její řešení, zvládání krize za pomoci uvolněnosti.
Pátá lekce: uvolněnost pro soulad se změnami vnitřními i vnějšími.

Druhá sekce pokročilé metody: vyrovnanost
První lekce: kultivace pohody, klidu a spokojenosti na úrovni vyrovnanosti.
Druhá lekce: vyrovnanost v kontaktu s druhými a během záměrné spolupráce.
Třetí lekce: vyrovnanost v konfliktu a čtyři strategie neutralizace útoku.
Čtvrtá lekce: udržování vyrovnanosti během krize, návrat do stavu klidu.
Pátá lekce: udržování pohody a klidu na úrovni vyrovnanosti v průběhu změn.

Třetí sekce pokročilé metody: spontánnost
První lekce: kultivace pohody, klidu a spokojenosti na úrovni spontánnosti.
Druhá lekce: spontaneita jako cesta k naplňujícím vztahům a efektivní spolupráci.
Třetí lekce: úloha spontánnosti pro úspěšné řešení konfliktů a její vliv na sebedůvěru.
Čtvrtá lekce: přirozený rytmus krize a objevení cesty jejího spontánního zvládání.
Pátá lekce: spontánní soulad s aktuální situací a jejími cyklickými i lineárními změnami.

Ceny pokročilé metody
Jednotlivá lekce - individuální: 750 Kč
Celá sekce pokročilé metody - individuální: 3000 Kč
Kompletní pokročilá metoda - individuální: 8000 Kč
Volná konzultace - individuální (téma přináší cvičící): 750 Kč
Poznámky k cenám: Individuální lekce a konzultace se konají na Soběšické 151 v Brně. V případě konání lekce či konzultace na jiném místě jsou k ceně připočteny náklady na pronájem místnosti, na cestu a čas strávený na cestě.

metoda thira

Leoš Horký - lektor metody

O mně
Vystudoval jsem sociální pedagogiku a působil v sociálních službách (zejména v manažerských pozicích). Absolvoval jsem roční kurz Management firem a institucí a dvouletý výcvik v supervizi. Kromě metody thira poskytuji supervize a věnuji se metodické činnosti v sociálních službách.

Historie metody
První techniku sebekultivace jsem se naučil na začátku léta 1990 od jednoho instruktora bojových umění. Pravidelně jsem ji prováděl a její přínos mě fascinoval. Postupem času jsem se seznamoval s dalšími technikami a postupy. Velká část z nich vycházela z určitého kulturního zázemí a vyžadovala si osvojení příslušného názvosloví a konceptů.

Nakonec jsem se ponořil nejen do praxe, ale i do studia teorie seberozvoje. Srovnával jsem jednotlivé přístupy, tradiční i moderní systémy, pojetí různých učitelů a škol. Mým cílem se stalo nalezení co nejefektivnější metody, která bude zároveň oproštěna od nutnosti přijmout určitý světonázor či předem danou koncepci.

Výsledkem se stala metoda složená z 9 cvičení, kterou jsem začal učit v roce 2006. Na základě zkušeností jsem ji o několik let později mírně pozměnil a rozčlenil do tří úrovní: uvolněnosti, vyrovnanosti a spontaneity. Rovněž jsem přidal cvičení umožňující vyzkoušet si skutečnou dosaženou úroveň a předejít tak iluzi, kterou je jednoduché v oblasti seberozvoje propadnout. Dále jsem ovšem proces sebekultivace zkoumal, praktikoval a testoval různé přístupy.

Velký přelom nastal v létě 2011, když jsem trávil dovolenou na ostrově Santorini. Uvědomil jsem si jeden důležitý princip, který zásadně změnil můj pohled na sebekultivaci. Zároveň jsem poznal, že pro úplnost sebekultivace je nutné do ní i více zahrnout způsob, jak vnímáme, prožíváme a jednáme ve vztazích. Všechna cvičení, jež jsem do té doby učil, byla upravena a koncem roku 2011 se tak první lidé seznámili s cvičeními základní metody thira.

Několik lidí, kteří se metodu naučili a vyzkoušeli si její účinky, mne oslovilo s přáním, aby ji mohli předávat dalším lidem. Proto v současné době pracuji zejména na způsobu přípravy dalších lektorů metody.

metoda thira

Kontakt

Mgr. Leoš Horký
E-mail: thira.cz@seznam.cz
Adresa kanceláře: Soběšická 151, Brno

IČ: 73796824, zapsaný v živnostenském rejstříku, Magistrát města Brna.

Informace o nakládání s osobními údaji: GDPR.

Jsme-li uvolnění, prožíváme pohodu,
ve vyrovnanosti nacházíme vnitřní klid,
kráčíme-li vlastní cestou, dosahujeme spokojenosti.