jak nalézt klid mysli

a zachovat si jej v běžných, náročných i vypjatých situacích

Tři kroky ke klidné mysli


Krok první

pár minut "dovolené"

Pár minut "dovolené" od běžného vnímání, prožívání a konání vytvoří prostor pro zklidnění mysli. Bez "dovolené" je velmi obtížné dosáhnout jej uprostřed aktivního života.

V metodě thira k tomu využíváme šest jednoduchých cvičení. Provádí se obvykle ve stoje. Kombinují představivost a jemný pohyb.

Krok druhý

prosté bytí

Prosté bytí umožní mysli, aby se sama od sebe ustálila. Jakmile jsou k tomu připraveny podmínky, není třeba vyvíjet žádnou snahu.

V základní metodě thira prosté bytí završuje prvních šest cviků. Jeho výsledkem je klid mysli, vyrovnanost, získání nadhledu, objevení souladu se situací, v níž se nacházíme.

Krok třetí

zkoumání situací

Jakmile nalezneme vnitřní klid, je vhodné naučit se jej zachovat v různých situacích, běžných i stresových. Díky tomu je lze lépe vnímat a účinně v nich jednat.

V rámci pokročilé metody thira se věnujeme sedmi cvičením. Jsou zaměřeny například na komunikaci, konflikt, spolupráci či krizi.

Metoda thira

lekce a konzultace

Metodu thira se lze naučit formou individuálních nebo skupinových lekcí. Lekce trvá 60 minut. Základní metodu thira se lze naučit během dvou lekcí.

ceník

Skupinové lekce: 450 Kč

Individuální lekce: 750 Kč

Lekce mimo Brno: dohodou

O mně a kontakt


Mgr. Leoš Horký

vzdělání: sociální pedagog, Masarykova univerzita v Brně

kurzy a výcviky: Management of Companies and Institutions (IES, 1999), Diplom manažera (akreditace MŠMT, 1999), supervizní výcvik (240 h, 2016)

pracovní zkušenosti: manažer, sociální pedagog, lektor, poradce, supervizor

KONTAKT
Kancelář
Soběšická 151, Brno
E-mail
thira.cz@seznam.cz